Context

Context of Zhong and Zhongyong in Confucian classics, Chunqing Li ; translated by Yuan Zhu