Context

Context of Zoku Sugata Sanshirō : 1945-nen seisaku, Tōhō Kabushiki Kaisha ; seisaku, Itō Motohiko ; kyakuhon, Kurosawa Akira ; Gensaku, Tomita Tsuneo ; kantoku, Kurosawa Akira