Context

Context of Rain tree sketch : for piano = Ame no ki sobyō : piano no tame no, Toru Takemitsu